ACIMO





Klicka för större bild Klicka för större bild Klicka för större bild Klicka för större bild
Fakta
Vi formsprutar i de flesta förekommande termoplaster, såsom PC, ABS, PP, PE, PMMA, POM, TPE, PA6, PA66. Formsprutorna varierar i låskraft mellan 22-175 ton och klarar skottvikter upp till 300 gram.

Magnetiskt formbord

Vi har effektiviserat våra formbyten med hjälp av magnetiska formbord.
Kvalitet
Vi följer produkten från råvara - plastgranulatet - till den färdiga produkt kunden önskar. Noggranna instruktioner möjliggör en effektiv produktion med få kassaktioner, vilket i sin tur gör att vi kan hålla oss på en rimlig prisnivå. Flertalet maskiner är utrustade med övervakningssystem som kan sortera bort detaljer producerade utanför gällande parametrar. Vi jobbar enligt kvalitetsystem SS-ISO 9002.

Egen verkstad

Reparationer och underhåll av våra verktyg sköter vi själva i vår verkstad.
Vertygstillverkning sker hos lokala verktygsmakare.
Miljö
I flertalet produkter blandas nyvara med återvunnet spillmaterial, somliga detaljer kan dock bestå av upp till 100 % återvunnet material utan att man förlorar erforderlig kvalitet. Götavskiljningen sker oftast direkt vid maskinen för vidare inblandning i processen.
Vidare har vi även börjat jobba enligt miljöcertifikat ISO 14000.
Sugsystem

Materialtillförseln till våra maskiner sker via centralt sugsystem, där materialet även torkas vid behov.
© MXB-media